Fanatik Beşiktaş Aşığının, Bilişim Günlüğü

Archive for Ocak, 2011

Offline Address Book download sorunu (0X80190194) and (0x08004010F)

Offline Address Book download sorunu (0X80190194) Bu hata ve aşağıdaki resimdeki (0x08004010F) hatasını aşıyorsanız aşağıdaki komutları sırası ile uygulayınız.

Set-EventLogLevel -Identity “MSExchangeSA\OAL Generator” -Level medium
Update-GlobalAddressList -id “Default Global Address List”
Update-OfflineAddressBook -id “Default Offline Address Book”
Get-ClientAccessServer | Update-FileDistributionService -type oab
Set-EventLogLevel -Identity “MSExchangeSA\OAL Generator” -Level lowest

Kaynak : www.yasarcugalir.com

Exchange 2007 uninstall problemi ve çözümü

Exchange 2007 programını ortamdan kaldırmaya çalışırken aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız eğer,

The public folder database “\DC\Public Folders” contains folder replicas. Before deleting the public folder database, remove the folders or move the replicas to another public folder database. For detailed instructions about how to remove a public folder database, see http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=81409.

Adsi edit üzerinden aşağıdaki değerlerin olduğu dizine girerek gerekli öğeleri siliniz.
Configuration->Configuration-> Services-> Microsoft Exchange -> First Organization-> Administrative Groups-> Exchange Administrative Group-> Servers-> Server name-> Information Store-> First Storage Group.