Fanatik Beşiktaş Aşığının, Bilişim Günlüğü

Archive for Ağustos, 2012

Widows8 Kısayol Tuşları

Metro arayüz ile birlikte işinize yarayacak kısayol tuşlarını kullanmak efektif olabilir. Bu nedenle sizlerle bunları paylaşıyorum.

General Windows 8 Shortcuts

Win – Display Start Menu

Win + Mouse Scroll Wheel – Zoom in and out on the Start Menu

Win + L – Lock your PC and return to logon screen

Win + P – Projector options

Win + X – Admin tools menu

Win + Enter – Starts Windows Narrator

Win + (plus sign + ) – Screen zoom in

Win + (minus sign – ) – Screen zoom out

Win + Print Screen – Saves a screenshot in the picture library screenshot folder

Print Screen – Saves a screenshot to clipboard

Alt + Tab – Classic app switcher

Win + Tab – Metro app switcher

Alt + F4 – Close application (Desktop and Metro)

Tab – Select different items

Ctrl + C – Copy

Ctrl + X – Cut

Ctrl + V – Paste

  (daha&helliip;)

Windows Server 2012 Remote Access NAT işlemi

Bundan önceki Windows Server 2012 Remote Access rolünü konu alan iki makalemizde, Windows Server 2012 Remote Access rolünün kurulumunu ve Windows Server 2012 Remote Access PPTP VPN yapılandırmasını ele almıştık. Bu makalelerimizin dipnotlarında RRAS ile yapılabilecek işlemlerimizin bazılarını makale haline getireceğimizi belirtmiştik. Bu makalemizde ise Windows Server 2012 Remote Access rolünün bir özelliği olan RRAS ile Nat işlemini konu alacağız.

Nat için örnek bir senaryo kurgulayıp Windows Server 2012 Remote Access RRAS üzerinde bu senaryoyu uygulayan makalemizi yazacağız. Bundan önceki zamanlarda bu tarz senaryoları Server 2003 üzerinde anlatan Video paylaşımları yapmıştım. Yazılı olarak da bu makale serimizde sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle makalemize başlamadan Nat ne işe yarar bunu kısaca açıklayalım.

NAT : Çözümpark sözlük üzerindeki tanımı noktasına dokunmadan size aktarıyorum. “Adından da anlaşılacağı gibi network adresi dönüştürür. NAT, bir routing servisidir. Her router gibi, NAT router’da networkün sınırında durur ve diğer networklerle iletişimi sağlar.

NAT Router, başka bir networke iletilmek üzere kendisine gelen IP paketlerindeki, kaynak IP adresini çıkarıp ken di IP adresini koyarak iletir. Bu durumda hedef bilgisayar paketin NAT’dan geldiğini sanacaktır aslında öyledir de ancak paketin asıl kaynağı NAT’ın arkasındaki başka bir makinedir. Bu tanım bizim için yeteri kadar açıklayıcı özellik taşımaktadır.”

Şimdi uygulayacağımız senaryonun resmine göz atalım.

(daha&helliip;)

Windows Server 2012 Remote Access PPTP VPN Kurulumu

Bundan önceki “Windows Server 2012 üzerinde Remote Access Rolünün Kurulumu” isimli makalemizde Remote Access rolü ile birlikte RRAS özelliğinin nasıl kurulduğuna değinmiş ve RRAS özelliklerini ele alan birkaç makale yazacağımızı belirtmiştik. Bu makalemizde Server 2012 Remote Access rolü ile gelen RRAS servisi üzerinde PPTP Vpn kurulumunu ele alacağız.

VPN (Virtual Private Network) bağlantının PPTP, L2TP,SSTP, Site to Site gibi türleri vardır. PPTP vpn noktadan noktaya yapılan vpn bağlantısı olan Point to Point Tunneling Protocol türünü ifade eder. Vpn konusunda daha geniş bilgi için aşağıdaki linkten geniş ölçekte yararlanabilirsiniz.

Makalemizdeki kurulumu daha iyi anlamak için aşağıdaki şemadan yararlanabilirsiniz. PPTP vpn yapılandırmamızı buradaki kurguya göre oluşturacağız.

RRAS üzerinden Vpn oluşturabilmemiz için en az iki adet nic interface sahip olmamız gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi dış networke cevap verirken diğeri ise iç networke hizmet etmektedir. RRAS ile yapılan vpn yapısında ise dış network ile iç networkümüz konuşur hale gelerek arada bir geçiş sağlanmaktadır. (daha&helliip;)

Windows Server 2012 üzerinde Remote Access Rolünün Kurulumu

Bu makalemizde Server 2003 üzerinde “Routing and Remote Access” rolü olan, Server 2008 ile ismi “Network Policy And Acces Services” olan ve Server 2012 ile birlikte “Remote Access” olan rolün kurulumuna değineceğiz.

Bu rolün kurulumuna değinmeden önce kısaca bu rolün ne işe yaradığından bahsediyor olalım. Adından anlaşılacağı üzere “Remote Access” olarak karşımıza çıkan ve temeli RRAS rolünü barındıran rol ile birlikte yazılımsal olarak yönlendirme ve uzaktan işlemler için ortam ve izinler sağlayabiliriz. Biraz daha açmak gerekirse bu rol sayesinde ortamımızda yazılımsal bir router varmış gibi işlemler yapabilir, uzak erişimlerde bağlantı için vpn senaryoları oluşturabilir ve bunları katı policyler ile güvenli hale getirebiliriz. Bu makalemizde bu rolün kurulumunu ele alırken ilerleyen serilerimizde bu rol ile birlikte yapılabilecek olan işlemleri makale haline getireceğiz.

Rolümüzü eklemek için resimde olduğu gibi Server Manager konsolunda gösterilen iki yerde var olan “Add Roles and Features” kısmına tıklayarak rol ekleme ekranımızı açalım.

(daha&helliip;)