Fanatik Beşiktaş Aşığının, Bilişim Günlüğü

Archive for Şubat, 2017

Server 2016 Domain Ortamında ADC Sunucuyu Kaldırma

Önceki makale serilerimizde Windows Server 2016, Domain rolünün kurulumu, Additional Domain Controller kurulumu, FSMO rollerinin aktarımı gibi noktalarda bilgiler vermiştik. Bu makalemizde ise Windows Server 2016 ADC sunucuyu kaldırma adımlarını ele alıyor olacağız.

Öncelikle ADC sunucu neden ortamdan kaldırılır bunlara ele alalım. Ortamda ADC ye gerek olmadığı düşünülür ise, Ortamda tek DC bırakarak Sistem uptade işlemi yapılması durumunda sonradan güncel ADC’ler kurma gibi senaryolarda ADC ortamdan kaldırılabilir. Bunun haricinde ADC üzerinde bir sorun olması durumunda kısa yoldan kaldırıp tekrar kurmak gibi senaryolar düşünülebilir. Adımlarımıza başlayalım.

Öncelikle ortamımıza bakalım ortamımızda iki adet domain Controller Rolüne sahip sunucumuz var.

1

Domain Ortamında bulunan FSMO rollerinin tamamı ADC.COZUMPARK.LOKAL isimli sunucuda.

2 (daha&helliip;)

Server 2016 DC ve ADC Arasında FSMO Rollerinin Taşınması

FSMO rollerini taşımadan önce FSMO rolleri ile ilgili olarak biraz genel bilgi aktarımı yapacağım.

FSMO: Açılımı Flexible single master operation olan FSMO, Active directory yapısındaki 5 temel rolü temsil eder. Active directory mimarisinde Pdc, Rid, Schema, Domain naming ve infrastructure master olmak üzere 5 rol bulunmaktadır. Bu rollerin teker teker ne işe yaradığını yine sözlükte arama yaparak öğrenebilirsiniz.  Bu 5 temel rol kendi arasında ikiye ayrılır.

Forest Bazlı FSMO Rolleri: Schema Master, Domain Naming Master

Domain bazlı FSMO Rolleri: RID Master, PDC Emulator, Infrastructure Master

RID Master: FSMO rollerinden birisi olan RID Master domain çapında etkili olan bir roldür. Active Directory üzerinde oluşturulacak olan nesnelerin Security Identifier (SID) numaralarının üretilmesinde kullanılacak olan RID’lerin üretilip DC’lere gönderilmesinde görevlidir. Her bir etki alanında sadece bir adet RID Master rolü üstlenen dc bulunabilir. Kısaca SID=Domain ID + RID diyebiliriz.

Infrastructure Master: FSMO rollerinden birisi olan Infrastructure Master domain çapında etkili olan bir roldür. Tek görevi kendi domainimizde ki bir nesnenin (örneğin bir kullanıcının) başka bir domain de ki gruba eklenmesi durumunda ilgili nesnenin güncellemelerinin diğer etki alanına yapılmasından sorumludur. Tek domain’li ortamlarda işlevsiz bir roldür. Her bir etki alanında Infrastructure Master rolünü üstlenen sadece bir dc bulunabilir.

Schema Master: FSMO Rollerinden birisi olan Schema Master tüm orman çapında etkili olan bir roldür. Active Directory şemasının yönetilmesinden ve tüm orman çapında ki domain’lerin DC’lerine replikasyonunun yapılmasından sorumludur. Active Directory şeması sadece bu rolün bulunduğu sunucu tarafından düzenlenebilir. Diğer DC’lerde ki kopyalar sadece okunabilir kopyalardır. Her bir ormanda Schema Master rolünü üstlenen sadece bir dc bulunabilir.

Domain Naming Master: FSMO rollerinden birisi olan Domain Naming Master orman çapında etkili olan bir roldür. Tüm orman içerisinde yeni domain ya da domain ağaçlarının oluşturulmasını veya silinmesini denetler. Oluşturulmak istenen yeni domain’lerin tüm ormanda tek olduğunun kontrolünü yapar. Her bir ormanda Domain Naming Master rolünü üstlenen sadece bir dc bulunabilir.

PDC Emulator: Bir kuruluşta zamanı eşitlemek için gereklidir. Windows Kerberos kimlik doğrulama protokolünün gerektirdiği W32Time (Windows Saati) saat hizmetini içermektedir. Kuruluş içindeki tüm Windows tabanlı bilgisayarlar bir ortak saat kullanır. Saat hizmetinin amacı, Windows Saati hizmetinin yetkiyi denetleyen bir hiyerarşik ilişki kullanmasını ve uygun ortak saat kullanımı için döngülere izin vermemesini sağlamaktır.

Bu önbilgilerden sonra artık rollerimizi taşıma adımlarına geçelim. Roller gui ortamdan taşınacağı gibi zorda kalma durumunda Seizing adı verilen metotla komut satırından ulaşılamayan Domain Controller üzerinden de taşınabilir. Biz ikisini de ele alıyor olacağız.

Sözü fazla uzatmadan adımlarımıza başlayalım. Elimizde bir adet Domain Controller ve Additional Domain Controller var. Bu sunucularımız zaten konsolda Domain Computer kabında yer almakta.

1

Netdom Query Fsmo komutu ile kontrol yaptığımızda tüm rollerimizin DC.COZUMPARK.LOKAL sunucusunda olduğunu görmekteyiz.

2 (daha&helliip;)

Server 2016 Additional Domain Controller Kurulumu

Bu makalemizde Server 2016 ADC kurulumunu ele alacağız. Bundan önceki Server 2016 makalemizde http://www.cozumpark.com/blogs/windows_server/archive/2016/11/07/server-2016-active-directory-kurulumu-ve-kullanici-domain-islemleri.aspx makalemizde Server 2016 DC kurulumu ve sonrasında bir bilgisayarın domaine alınmasını anlatan makalemizi ele almıştık.

Bir Domain Controller Sunucusu yani DC’nin yanına yedekleme veya yük dengelemek amacı ile kurulumu yapılan ikinci Domain Controller sunucusuna da Additional Domain Controller ADC adı verilir. Domain yapısı ilk DC’nin kurulumu ile oluşturulduktan sonra, ADC bilgisayarı mevcut domain yapısına yardımcı ve yedek olarak sonradan katılmaktadır. Söz fazla uzatmadan adımlarımıza başlayalım.

Biz makalemizde aşağıdaki gibi DC makinamıza ek olarak ADC sunucumuzu kurarak mevcut yapımıza yedekli ve yük dengeleme özelliği ekliyor olacağız.

1a

Mevcut yapımızda Server 2016 Standart versiyon üzerine kurulmuş olan DC isimli bir sunucumuz ve bunun üzerinde cozumpark.lokal isminde kurulmuş Domain Controller yapımız mevcut.

1

Domain Controller rolündeki sunucumuzda gerekli kısa yollar aşağıdaki gibi görünmekte.

2 (daha&helliip;)

Sql Server 2016 Network Yoluna Yedekleme Yapmak

Bu makalemizde SQL Server 2016 üzerinden ağ sürücüsüne yedekleme yapma işlemini ele alıyor olacağız. Sql mevcut sunucu üzerindeki sürücülere yedek alabilmekte ancak map olan sürücülere yedek alamamaktadır.  Adımlarımıza başlayarak durumu görelim ve nasıl yedek alacağımız konusunda ilerleyelim. Öncelikle TEST isminde bir veritabanımız var. Veritabanımıza sağ tıklayarak TaskàBack Up… kısmına tıklayalım.

1

Bizim local sistemimizde H:\ isminde bir sürücümüz var öncelikle OK butonuna tıklayarak buraya yedek almayı deneyelim.

2

Diskimize yedek alma işlemini sorunsuzca gerçekleştirdik.

3 (daha&helliip;)

SQL Server 2016 Kurulumu

Bu makalemizde 1 haziran 2016 kararlı sürümü piyasaya sürülen SQL Server 2016 ürününün kurulumunu ele alıyor olacağız. SQL Server 2016 preview kurulumunu anlatan bir makaleyi http://www.cozumpark.com/blogs/sql/archive/2015/10/18/sql-server-2016-preview-kurulumu.aspx burada paylaşmıştım ancak kararlı sürümde bazı değişiklikler söz konusu olduğundan yeni bir makale yazmaya karar verdim. Ayrıca SQL 2016 ile birlikte bazı limitler değişmiş durumda bunu aşağıdaki tablo üzerinden görebilirsiniz.

Feature Enterprise Standard Web Express with Advanced Services Express
Maximum compute capacity used by a single instance – SQL Server Database Engine1 Operating system maximum Limited to lesser of 4 sockets or 24 cores Limited to lesser of 4 sockets or 16 cores Limited to lesser of 1 socket or 4 cores Limited to lesser of 1 socket or 4 cores
Maximum compute capacity used by a single instance – Analysis Services or Reporting Services Operating system maximum Limited to lesser of 4 sockets or 24 cores Limited to lesser of 4 sockets or 16 cores Limited to lesser of 1 socket or 4 cores Limited to lesser of 1 socket or 4 cores
Maximum memory for buffer pool per instance of SQL Server Database Engine Operating System Maximum 128 GB 64 GB 1410 MB 1410 MB
Maximum memory for Columnstore segment cache per instance of SQL Server Database Engine Unlimited memory 32 GB2 16 GB2 352 MB2 352 MB2
Maximum memory-optimized data size per database in SQL Server Database Engine Unlimited memory 32 GB2 16 GB2 352 MB2 352 MB2
Maximum memory utilized per instance of Analysis Services Operating System Maximum Tabular: 16 GB

MOLAP: 64 GB

N/A N/A N/A
Maximum memory utilized per instance of Reporting Services Operating System Maximum 64 GB 64 GB 4 GB N/A
Maximum relational database size 524 PB 524 PB 524 PB 10 GB 10 GB

 

Biz tablomuzda donanımsal limitleri paylaştık. Farklı birçok limit değişmiş durumda. Detaylı tabloya https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993.aspx buradan ulaşabilirsiniz. 180 günlük deneme sürümünü https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-sql-server-2016 buradan indirebilirsiniz.

Sql 2016 kurulum gereksinimleri olarak ise aşağıdaki tabloda yer alan limitlere ihtiyaç duymaktadır.

Component Requirement
Memory* Minimum:

Express Editions: 512 MB

All other editions: 1 GB

Recommended:

Express Editions: 1 GB

All other editions: At least 4 GB and should be increased as database size increases to ensure optimal performance.

Processor Speed Minimum: x64 Processor: 1.4 GHz

Recommended: 2.0 GHz or faster

Processor Type x64 Processor: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium IV with EM64T support

 

İşletim sistemi noktasında ise SQL 2016 işletim sistemi Windows8 ve üzeri olan tüm işletim sistemlerine kurulabilmektedir. Kurulum öncesinde performans açısından bazı noktalara dikkat çekelim ve sistemimizi buna göre yapılandıralım. Büyük SQL yükü ortamlarında belirli bir zaman sonra performans sorunları olması muhtemel. Bu nedenle bu konu önem arz etmekte. Tabi bizim yapacağımız ayarlar donanım ve kurulum ayağında biz bunları ne kadar iyi optimize edersek edelim, en iyi donanımları alalım yine de iş burada bitmiyor. Son nokta burada çalışan yazılım üzerinde bitiyor. Yazılım geliştiricinin sistemin kaynaklarına yüklenmeyecek kodlar geliştirmesi, gereksiz yere fazla kaynak tüketmesi gibi durumlarda performans sorumları yine karşımıza çıkacaktır.

Öncelikle SQL Windows ile aynı ortamda kurulmaz ise performans açısından iyi olacaktır. Ayrıca DB, Log, Temp DB, ve Backup için ayrı disk birimleri kullanmamızda olumlu yarar olacaktır. Tabi buna göre storage seçimi, disk seçimi ve raid seçimi yapmamız gerekmektedir. Ben kurulum için ayrı ayrı olarak disklerimi hazır hale getirdim.

1

Diskler önerildiği gibi performans açısından 64K ile formatlanmalıdır.

2 (daha&helliip;)