Fanatik Beşiktaş Aşığının, Bilişim Günlüğü

Archive for the ‘App-v’ Category

App-v Kurulum Sırasında Sql Server Bağlantı Hatası

App-v kurulumu sırasında aşağıdaki gibi bir kurulum hatası alabilirsiniz.
” The installation program could not connect to the configuration data store. Please see the installation log file for more information. ”

Bu hata karşısında sql server kurulu bilgisayar üzerinde firewall veya gerekli portların açık olduğuna emin olun. Firewall açık olmasına rağmen aynı gata geliyor ise , Sql Server Configuration Manager ekranından TCP / IP öelliğini enable duruma getiriniz.